bÅBO-listen
ÅBO-listen...|...Trin 1...|...Trin 2...|...Trin 3...|...Kontakt

Åbo-Listen er en patentanmeldt kunststofliste udviklet specielt til montering indvendig mellem glas og træramme i stedet for eksisterende gummiliste, og giver sammen med udvendig aluminiumsliste en let ventilation ved bunden af vinduet, hvor der ofte er problemer med fugtigt træ som følge af kondens

Der er mange eksempler på vinduer, uanset træsort, som efter få år er angrebet af råd i bundrammen på grund af fugt.
I ekstra fugtige rum, f.eks. badeværelser, kan listen med fordel også avendes foroven i vinduet.

Produktet kan også anvendes i sommerhuse, der mange gange henstår i lange perioder uden udluftning. I hård frost kan listens effekt være reduceret.

Som sidegevinst opnås ved anvendelse af Åbo-listen, et bedre indeklima, da der hurtigt opstår sundhedsskadelige skimmelsvampe i fugtigt træ.


Undgå RÅD I VINDUERNE på grund af fugt/kondens